4
από Μαρίνος Π., Ξειδάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Ξειδάκης Γ., Σαμαράς Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
7
από Δημάδη Α., Ξειδάκης Γ., Μαρίνος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Εισήγηση ημερίδας