3
από Κακουλίδης Η., Οικονομίδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Οικονομίδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Εισήγηση σεμιναρίου
10
από Οικονομίδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Φυλλάδιο
18
από Οικονομίδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο