4
από Οικονόμου Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Οικονόμου Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Οικονόμου Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
11
από Οικονόμου Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Φυλλάδιο
18

Βιβλίο
19

Μελέτη