8
από Οικονόμου Ν., Τσώχος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Οικονόμου Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση ημερίδας
10
από Οικονόμου Ν., Τσώχος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
11
από Οικονόμου Ν., Νικολαντωνάκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
12
16
από Οικονόμου Ν., Σελεβός Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου