1
από Οικονόμου Χριστόφορος
Στοιχεία έκδοσης: 1950
Το πλήρες κείμενο
Η αγγλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού
2
από Οικονόμου Χριστόφορος
Στοιχεία έκδοσης: 1949
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
από Οικονόμου Χριστόφορος
Στοιχεία έκδοσης: 1933
Το πλήρες κείμενο
Η γαλλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού