1
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Οργανισμός για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ)...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Οργανισμός για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ)...

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Οργανισμός για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ)...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Οργανισμός για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ)...

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Οργανισμός για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ)...

Συνέδριο