2
από Γιαλύρη Θεανώ
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (Ημερίδα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
3
από Κατοχιανού Δήμητρα
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (Ημερίδα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
4
από Βασιλειάδης Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (Ημερίδα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
5
από Κηλορύτης Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (Ημερίδα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
6
από Μαϊστρος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (Ημερίδα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
7
από Βελώνιας Ευθύμιος
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (Ημερίδα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
από Τάτσος Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (Ημερίδα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
9
από Σαράφογλου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (Ημερίδα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
10
από Παπαγιάννης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (Ημερίδα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
11
από Αυδής Λεωνίδας
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (Ημερίδα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
13
από Κηλορύτης Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (Ημερίδα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Βελώνιας Ευθύμιος
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (Ημερίδα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Τάτσος Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (Ημερίδα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Σαράφογλου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (Ημερίδα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Γιαλύρη Θεανώ
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (Ημερίδα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
από Κατοχιανού Δήμητρα
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (Ημερίδα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Μαµιστρος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (Ημερίδα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Παπαγιάννης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (Ημερίδα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού