1
από Σελίμης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ Τμ.ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστών Εργ.Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Μεγάλης Κλίμακας...

Διπλωματική Εργασία
2
από Γλεντζές Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ Τμ.ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστών Εργ.Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Μεγάλης Κλίμακας...

Διπλωματική Εργασία
3
από Κωστόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ Τμ.ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστών Εργ.Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Μεγάλης Κλίμακας...

Διπλωματική Εργασία
4
από Τσουκαλάς Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ Τμ.ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστών Εργ.Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Μεγάλης Κλίμακας...

Διπλωματική Εργασία
5
από Παπακωνσταντίνου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ Τμ.ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστών Εργ.Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Μεγάλης Κλίμακας...

Διπλωματική Εργασία