1
από ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
2
από ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚ
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
3
από ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
4
από ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚ
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
5
από ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚ
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
6
από Παρδάλης Νικ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Παρδάλης Νικ.
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚ
Στοιχεία έκδοσης: 1957

Βιβλίο