1
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΠΣΔΜΜΜΜ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
2
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΠΣΔΜΜΜΜ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
3
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΠΣΔΜΜΜΜ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
4
από Δρούγκας Ιάκωβος
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΠΣΔΜΜΜΜ...

Άρθρο περιοδικού
5
από Δρούγκας Ιάκωβος
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΠΣΔΜΜΜΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
6
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΠΣΔΜΜΜΜ...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΠΣΔΜΜΜΜ...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού