1
από Χατζηλυμπέρης Κων/νος, Κάρναβος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΠΣΧΜ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
2
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΠΣΧΜ - ΜΕ Ποιότητας & Περιβάλλοντος...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
3
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΠΣΧΜ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...
Το υλικό της ημερίδας

Ημερίδα
4
από Λούλας Μηνάς
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΠΣΧΜ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
5
από Παπαδοπούλου Δέσποινα
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΠΣΧΜ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
6
από Κουτσοδήμου Αγλαία
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΠΣΧΜ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
7
από Τσιούρβα Θεοδώρα
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΠΣΧΜ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
8
από Θεοφανίδης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΠΣΧΜ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
9
από Θεοχάρη Χριστίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΠΣΧΜ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
10
από Πλιάσας Ορέστης
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΠΣΧΜ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
11
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΠΣΧΜ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...
Το υλικό της ημερίδας

Ημερίδα
12
από Αναλυτής Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΠΣΧΜ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
13
από Βασιλάκη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΠΣΧΜ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
14
από Αρφανάκου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΠΣΧΜ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
15
από Κούγκολος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΠΣΧΜ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
16
από Αραβώσης Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΠΣΧΜ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
17
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΠΣΧΜ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Μακεδονίας...

Οπτικός δίσκος
18
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΠΣΧΜ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Μακεδονίας...

Οπτικός δίσκος
19
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΠΣΧΜ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Μακεδονίας...

Οπτικός δίσκος