1
από Παγιατάκης Α. Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
4
από Τσαρούχη Ε., Παρασκευά Χ., Παγιατάκης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Παγιατάκης Α. Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
7
από Παγιατάκης Α. Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο