1
από Πανδή-Αγαθοκλή Βάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Φυλλάδιο
2
από Πανδή-Αγαθοκλή Βάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Φυλλάδιο
3
από Πανδή-Αγαθοκλή Βάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Φυλλάδιο
4
από Πανδή-Αγαθοκλή Βάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
5
από Πανδή-Αγαθοκλή Βάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
7
από Πανδή-Αγαθοκλή Βάννα, Δαφνής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Πανδή-Αγαθοκλή Βάννα
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Πανδή-Αγαθοκλή Βάννα
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού