1
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε....

Ημερίδα
2
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε....
Εξώφυλλο
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο (σ.1-170)
Το πλήρες κείμενο στο Διδίκτυο (σ.171-288)

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε....

Συνέδριο