1
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο χημικής μηχανικής πρακτικά...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο Χημικής Μηχανικής Πρακτικά...

Βιβλίο