1
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμ. Περιβαλλοντικών Σπουδών...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμ. Περιβαλλοντικών Σπουδών...

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμ. Περιβαλλοντικών Σπουδών...

Βιβλίο