1
Πολιτικός Μηχανικός
...Πανεπιστήμιο Ζυρίχης Τμήμα Φυσικών Επιστημών...

Μηχανικός
2
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
...Πανεπιστήμιο Ζυρίχης Τμήμα Φυσικών Επιστημών...

Μηχανικός