1
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης...

Βιβλίο
3
από ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ Α., Πεταμίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης...

Διπλωματική Εργασία
4
από Πετράκος Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης...

Φυλλάδιο
5
από Πετράκος Γιώργος, Τσιάπα Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης...

Φυλλάδιο
6
από Πετράκος Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης...

Φυλλάδιο