Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αναπαράσταση του έργου στην τελική του μορφή Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα σχετικά νέο πανεπιστήμιο που δραστηριοποιείται στην κυπριακή πρωτεύουσα. Ιδρύθηκε το 1989 με τον Περί Πανεπιστημίου Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σήμερα είναι το μεγαλύτερο κρατικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου σε αριθμό φοιτητών με περισσότερους από 7.000 φοιτητές.Παραδοσιακά οι Κύπριοι πολίτες στηρίζονταν σε βρετανικά και ελληνικά πανεπιστήμια για την εκπαίδευσή τους. Το 2015 κατατάχθηκε σύμφωνα με την κατάταξη των Τimes Higher Education στα κορυφαία 400 πανεπιστήμια του κόσμου.

Στα λίγα χρόνια λειτουργίας του το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αναπτυχθεί δυναμικά και έχει να επιδείξει αξιοσημείωτο έργο. Η ανάπτυξή του συνεχίζεται, με την προσθήκη καινούριων σχολών και τμημάτων. Στο παρόν στάδιο φιλοξενεί περίπου 7000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και 700 θέσεις ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού. Αναμένεται ότι στην τελική του μορφή θα φιλοξενεί περίπου 10.000 φοιτητές. Παρέχεται από τη Wikipedia
1
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Πανεπιστήμιο Κύπρου...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Πανεπιστήμιο Κύπρου...

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - (ΤΕΠΑΚ) - Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Συνέδριο
5
...Πανεπιστήμιο Κύπρου...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
6
από Καβαλάρη Φρόσω
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Πανεπιστήμιο Κύπρου...
Το πλήρες κείμενο

7
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Πανεπιστήμιο Κύπρου...
Το πλήρες κείμενο

8
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Πανεπιστήμιο Κύπρου...
Το πλήρες κείμενο

9
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Πανεπιστήμιο Κύπρου...
Το πλήρες κείμενο

10
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Πανεπιστήμιο Κύπρου...
Το πλήρες κείμενο

11
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Πανεπιστήμιο Κύπρου...
Το πλήρες κείμενο

12
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Πανεπιστήμιο Κύπρου...
Το πλήρες κείμενο

13
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Πανεπιστήμιο Κύπρου...

Συνέδριο