1
από Τυροβόλα Θεοδώρα
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ...

Διπλωματική Εργασία
2
από Γεωργιλάς Βασίλειος, Λιόντα Ευανθία
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ...

Διπλωματική Εργασία
3
από Κυριαζής Αντώνιος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ...

Διπλωματική Εργασία
4
από Παναγιωτίδης Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ...

Διπλωματική Εργασία
5
από Μοσχόβη Βαρβάρα
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ...

Διπλωματική Εργασία
6
από Βασιλάκη Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ...

Διπλωματική Εργασία
7
...Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ...

Διπλωματική Εργασία
8
από Κλιμαντήρης Δημήτριος, Πατιστής Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ...

Διπλωματική Εργασία
9
από Σκυριανός Θεόφιλος, Θλιβερός Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ...

Διπλωματική Εργασία
10
από Κοντούλη Ανδρονίκη, Λιάτσου Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ...

Διπλωματική Εργασία
11
από Κανακάκης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ...

Διπλωματική Εργασία
12
από Μουργή Ευαγγελία, Γουδεβένος Σπυρίδων
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ...

Διπλωματική Εργασία
13
από Κρητικού Αναστασία
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ...

Διπλωματική Εργασία
14
από Πιάγκος Θεόδωρος
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ...

Διπλωματική Εργασία
15
από Γενίτσαρη Σταυρούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ...

Διπλωματική Εργασία
17
από Παντζαγιά Α., Τσακίρη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ...

Διπλωματική Εργασία
18
από Παπαϊωάννου Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ...

Διπλωματική Εργασία
19
από Μάστορα Ευ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ...

Διπλωματική Εργασία
20
από Γκάτζαλη Φ., Παππάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ...

Διπλωματική Εργασία