1
Πολιτικός Μηχανικός
...Πανεπιστήμιο Σορβόννης Παρίσι Γαλλία Φυσικομαθηματικές και Φιλοσοφικές σπουδές...
Η φωτογραφία του Νικόλαου Κιτσίκη
"Γενική εισήγησις επί της οικονομικής μελέτης των τεχνικών ζητημάτων: το Ανώτατο Οικονομικόν Συμβούλιον"

Μηχανικός
2
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
...Πανεπιστήμιο Σορβόννης Παρίσι Γαλλία Φυσικομαθηματικές και Φιλοσοφικές σπουδές 1877...

Μηχανικός