1
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Πανεπ. Κύπρου...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Πανεπ. Κύπρου...

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Πανεπ. Κύπρου...

Συνέδριο