1
από Μαμμωνάς Δ., Χατζηλάκος Γεώργιος Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή (ΠΑ.Σ.Ε.) για την εκτροπή του Αχελώου...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή (ΠΑ.Σ.Ε.) για την εκτροπή του Αχελώου...
Το πλήρες κείμενο

Φυλλάδιο
3
από Μυλόπουλος Γιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή (ΠΑ.Σ.Ε.) για την εκτροπή του Αχελώου...

Φυλλάδιο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή (ΠΑ.Σ.Ε.) για την εκτροπή του Αχελώου...

Φυλλάδιο