3
από Πανταζής Γ., Μπαλοδήμος Δ. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Πανταζής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Πανταζής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1949
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Πανταζής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1939
Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη του άρθρου στα γερμανικά

Άρθρο περιοδικού
10
από Πανταζής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1938
Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά

Άρθρο περιοδικού