1
από Παντοκράτορας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
3

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Παντοκράτορας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
5
από Παντοκράτορας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
6
από Παντοκράτορας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
7
από Σούλης Ι., Παντοκράτορας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο