1
από Καλαμά Γ., Νικολόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Παν.Θεσσαλίας Τμ.Πολιτικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Παν.Θεσσαλίας-Τμ.Πολιτικών Μηχανικών...

Βιβλίο