1
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. ΠΜ...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. ΠΜ...

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. ΠΜ...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. ΠΜ...

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. ΠΜ...

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. ΠΜ...

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. ΠΜ...

Συνέδριο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. ΠΜ...

Συνέδριο
9
από Χρυσικόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Παν.Πατρών Πολ.Σχ.- Τμ.ΠΜ Εργ.Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος...

Βιβλίο
10
από Μπαβέλλας Χρήστος, Μπουζούκου Μαριάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Παν.Πατρών - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ...

Βιβλίο
11
...Παν.Πατρών - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ...

Διπλωματική Εργασία
12
από Ασσιώτη Βαλεντίνα, Τσουβαλα Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. ΠΜ...

Διπλωματική Εργασία
13
από Μπίκα Ελευθερία
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Παν.Πατρών - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ...

Διπλωματική Εργασία
14
από Μαντζώρος Δήμος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Παν.Πατρών - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ...

Διπλωματική Εργασία
15
από Παπαδημάτου Παρασκευή
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Παν.Πατρών - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ...

Διπλωματική Εργασία
16
από Μαργέλη Σοφία, Τσαμπά Αφροδίτη
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Παν.Πατρών - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ...

Διπλωματική Εργασία
17
από Τριάντη Λαμπρινή
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Παν.Πατρών - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ...

Διπλωματική Εργασία
18
από Τσίπρας Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Παν.Πατρών - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ...

Διπλωματική Εργασία
19
από Παραμυθέλλη Ιωάννα Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Παν.Πατρών - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ...

Διπλωματική Εργασία
20
από Παπαδημητρόπουλος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Παν.Πατρών - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ...

Διπλωματική Εργασία