1
από Κωνσταντινίδης Αριστ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Παν. Αθηνών...

Φυλλάδιο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Παν. Αθηνών...

Συνέδριο
3
από Ράπτης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Παν. Αθηνών - Τμ. Φυσικό...

Διδακτορική Διατριβή
4
από Αποστολόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Παν. Αθηνών Τομ. Γεωφυσικής...

Διδακτορική Διατριβή
5
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Παν. Αθηνών - Σχ. Φυσικομαθηματική...

Φυλλάδιο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Παν. Αθηνών Τομ. Γεωφυσικής...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Παν. Αθηνών...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Παν. Αθήνων - Μουσείο Ιστορίας...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Παν. Αθηνών...

Βιβλίο
10
από Θεοδοσίου Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ-ΣΧ.ΦΥΣ./ΚΗΣ...

Διδακτορική Διατριβή
11
από Δονάτος Γεώργιος.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Παν. Αθηνών - Τμήμα Νομικής...

Διδακτορική Διατριβή
12
από Ξηρομερίτης Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Πίνακας περιεχομένων: '; ...Παν. Αθηνών - Σχ. Φυσικομαθηματική...

Διδακτορική Διατριβή
13
από ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Παν. Αθηνών - Σχ. Φυσικομαθηματική...

Διδακτορική Διατριβή
14
από Βασιλείου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Παν. Αθηνών - Σχ. Φυσικομαθηματική...

Διδακτορική Διατριβή
15
από ΛΟΝΤΟΣ ΧΑΡ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Παν. Αθηνών - Σχ. Φυσικομαθηματική...

Διδακτορική Διατριβή
16
από Χατζηαναστασίου Μαρ., Κακουλίδου Μαρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Παν. Αθηνών - Σχ. Φυσικομαθηματική...

Διδακτορική Διατριβή
17
από ΤΖΙΚΑ ΑΛΙ., Χατζοπούλου Αλίκη.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ-ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ...

Διδακτορική Διατριβή
18
από Βύρας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...Παν. Αθηνών - Σχ. Φυσικομαθηματική...

Διδακτορική Διατριβή
19
από Πλυτζανόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...Παν. Αθηνών...

Βιβλίο
20
από ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΕΛ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...Παν. Αθηνών - Σχ. Φυσικομαθηματική...

Διδακτορική Διατριβή