1
από Γαλάνης Διονύσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστών Τομέας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου...

Διπλωματική Εργασία
2
από Αγγελή Χρυσούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστών Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων...

Διπλωματική Εργασία
3
από Αλεξίου Παναγιώτα
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστών Εργαστήριο Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας και...

Διπλωματική Εργασία
4
από Αλέξης Σταύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστών Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων...

Διπλωματική Εργασία
5
από Καίσσαρη Νικολέτα
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Παν. Πατρων - Πολ. Σχ.- Τμ. ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστων...

Διπλωματική Εργασία
6
από Κάκκος Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Παν. Πατρων - Πολ. Σχ.- Τμ. ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστων...

Διπλωματική Εργασία
7
από Κατσαρού Κατερίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Παν. Πατρων - Πολ. Σχ.- Τμ. ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστων...

Διπλωματική Εργασία
8
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Παν. Πατρων - Πολ. Σχ.- Τμ. ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστων...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Παν. Πατρων - Πολ. Σχ.- Τμ. ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστων...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Παν. Πατρων - Πολ. Σχ.- Τμ. ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστων...

Βιβλίο
11
από Αλέξης Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Παν. Πατρων - Πολ. Σχ.- Τμ. ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστων...

Διπλωματική Εργασία
12
από Τσιφλίδης Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστών Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας...

Διπλωματική Εργασία
13
από Βασιλάτος Β. Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστών Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας...

Διπλωματική Εργασία
14
από Αθανασιάδης Αχιλλέας
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Παν. Πατρων - Πολ. Σχ.- Τμ. ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστων...

Διπλωματική Εργασία
15
από Κωνσταντινίδη Χρύσα
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστών Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας...

Διπλωματική Εργασία
16
από Κακλαμάνος Χαράλαμπος
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Παν. Πατρων - Πολ. Σχ.- Τμ. ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστων...

Διπλωματική Εργασία
17
από Βασιλακόπουλος Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Παν. Πατρων - Πολ. Σχ.- Τμ. ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστων...

Βιβλίο
18
από Καρατάσος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Παν. Πατρων - Πολ. Σχ.- Τμ. ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστων...

Διπλωματική Εργασία
19
από Πετρόπουλος Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Παν. Πατρων - Πολ. Σχ.- Τμ. ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστων...

Διπλωματική Εργασία
20
από Αδαμίδης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Παν. Πατρων - Πολ. Σχ.- Τμ. ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστων...

Διπλωματική Εργασία