1
από Καρακαλάς Ανάργυρος
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Εφαρμοσμένης Μηχανικής...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διδακτορική Διατριβή
2
από Τσαρούχη Παναγιώτα Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών...

Διδακτορική Διατριβή
3
από Πίντζος Γεώργιος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Συστημάτων Παραγωγής...

Διδακτορική Διατριβή
4
από Πασιαλής Βασίλειος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Τεχνολογίας & Αντοχής των...

Διδακτορική Διατριβή
5
από Σολωμός Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Τομ. Δομικής Ανάλυσης και...

Διδακτορική Διατριβή
6
από Παπαγιαννίδης Οδυσσέας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. ΧΜ - Εργ. Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
7
από Avandanio - Valencia Luis David
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών...

Διδακτορική Διατριβή
8
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. ΠΜ...

Συνέδριο
9
από Χαριτίδης Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Εφαρμοσμένης Μηχανικής...

Διδακτορική Διατριβή
10
από Κρουστάλλη Ανθούλα Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Τομ. Εφαρμοσμένης Μηχανικής...

Διδακτορική Διατριβή
11
από Μουτζούρη Αντωνία
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Τομ. Εφαρμοσμένης Μηχανικής...

Διδακτορική Διατριβή
12
από Τζεμπελίκος Δημήτριος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Τομ. Ενέργειας Περιβάλλοντος...

Διδακτορική Διατριβή
13
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. ΠΜ...

Συνέδριο
14
από Πανουργιάς Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών...

Διδακτορική Διατριβή
15
από Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Τομ. Ενέργειας Περιβάλλοντος...

Διδακτορική Διατριβή
16
από Μαρκάτος Διονύσιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Τεχνολογίας & Αντοχής...

Διδακτορική Διατριβή
17
από Φιαμέγκου Ελένη Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Εφαρμοσμένης Μηχανικής...

Διδακτορική Διατριβή
18
από Σέτσικα Δωροθέα Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Τεχνολογίας & Αντοχής...

Διδακτορική Διατριβή
19
από Μπαχαρούδης Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών...

Διδακτορική Διατριβή
20
από Ρούλιας Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών...

Διδακτορική Διατριβή