1
από Χίος Γιάννης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών Μηχανολογικών...

Διδακτορική Διατριβή
2
από Κοψαυτόπουλος Φώτης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών...

Διδακτορική Διατριβή
3
από Βίτσας Παναγιώτης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών Μηχανολογικών...

Διδακτορική Διατριβή
4
από Λεκού Δ.Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών Μηχανολογικών...

Διδακτορική Διατριβή
5
από Δίπλας Γεράσιμος
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών Μηχανολογικών...

Διπλωματική Εργασία
6
από Κατερέλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών...

Διδακτορική Διατριβή
7
από Αγγέλης Δημήτριος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών...

Διδακτορική Διατριβή
8
από Τσίρκας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών...

Διατριβή
9
από Μαρκόπουλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών...

Διδακτορική Διατριβή
10
από Κοϊμτζόγλου Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών...

Διδακτορική Διατριβή
11
από Αγγελακούδης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών...

Διπλωματική Εργασία
12
από Βουγιουκλάκης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών...

Διδακτορική Διατριβή
13
από Μουλιανίτης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών...

Διδακτορική Διατριβή
14
από Δάσιος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών...

Διδακτορική Διατριβή
15
από Τσέπουρα Αικ. Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών...

Διδακτορική Διατριβή
16
από Μακρής Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών...

Διδακτορική Διατριβή
17
από Τσερπές Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών...

Διδακτορική Διατριβή
18
από Κυρίτση Χ.Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών...

Διδακτορική Διατριβή
19
από Φράγκος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών...

Διδακτορική Διατριβή
20
από Κοντολέων Κ., Μπίκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών...

Εισήγηση συνεδρίου