1
από Παπαγιαννίδης Οδυσσέας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. ΧΜ - Εργ. Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
2
από Χείλαρη Δέσποινα
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Παν.Πατρών - Πολ.Σχ.- Τμ.ΧΜ - Εργ. Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος...

Διπλωματική Εργασία
3
από Κακογιάννη Αλεξάνδρα, Αγγέλη Κων/να
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Παν.Πατρών - Πολ.Σχ.- Τμ.ΧΜ - Εργ. Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος...

Διπλωματική Εργασία
4
από Παπαντωνίου Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Παν.Πατρών - Πολ.Σχ.- Τμ.ΧΜ - Εργ. Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος...

Διπλωματική Εργασία
5
από Κανελλοπούλου Δήμητρα, Τσερπελή Ουρανία
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Παν.Πατρών - Πολ.Σχ.- Τμ.ΧΜ - Εργ. Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος...

Διπλωματική Εργασία