1
από Πασιαλής Βασίλειος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Τεχνολογίας & Αντοχής των...

Διδακτορική Διατριβή
2
από Σταματέλος Δημήτριος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Τεχνολογίας & Αντοχής των...

Διδακτορική Διατριβή
3
από Μπέλεσης Στέφανος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Τεχνολογίας & Αντοχής των...

Διδακτορική Διατριβή
4
από Μωραϊτης Γεράσιμος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Τεχνολογίας & Αντοχής των...

Διδακτορική Διατριβή
5
από Διαμαντάκος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Τεχνολογίας & Αντοχής των...

Διδακτορική Διατριβή
6
από Χάμος Απόστολος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Τεχνολογίας & Αντοχής των...

Διδακτορική Διατριβή
7
από Κατσιρόπουλος Χρήστος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Τεχνολογίας & Αντοχής των...

Διδακτορική Διατριβή
8
από Παπαδόπουλος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Τεχνολογίας & Αντοχής των...

Διπλωματική Εργασία