1
από Σέτσικα Δωροθέα Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Τεχνολογίας & Αντοχής...

Διδακτορική Διατριβή
2
από Μαρκάτος Διονύσιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Τεχνολογίας & Αντοχής...

Διδακτορική Διατριβή
3
από Παπαδόπουλος Μιχάλης Πέτρου
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Τεχνολογίας & Αντοχής...

Διδακτορική Διατριβή
4
από Σωτηρίου Τ.Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Τεχνολογίας & Αντοχής...

Διπλωματική Εργασία
5
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Τεχνολογίας & Αντοχής...

Διδακτορική Διατριβή