1
από Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Τομ. Ενέργειας Περιβάλλοντος...

Διδακτορική Διατριβή
2
από Χολέβας Λουκιανός
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Παν. Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Τομ. Ενέργειας Περιβάλλοντος...

Διπλωματική Εργασία
3
από Γκέρτζος Kωνσταντίνος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Παν. Πατρών - Πολ.Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Τομ. Ενέργειας Περιβάλλοντος...

Διδακτορική Διατριβή