1
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Παν. Πατρών - Τμ. Γεωλογίας...

Συνέδριο
2
από Τσιαμπάος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Παν. Πατρών - Τμ. Γεωλογίας...

Διδακτορική Διατριβή