1
από Βενετσάνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Παν.Πατρών Τμ.ΜΜ Εργ.Τεχνικής Θερμοδυναμικής...

Διδακτορική Διατριβή
2
από Βασιλόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Παν. Πατρών - Τμ. ΜΜ...

Διδακτορική Διατριβή
3
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΜΜ...

Ημερίδα
4
από Τοπάλογλου-Αζαριάδης Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Παν. Πατρών - Τμ. ΜΜ...

Διδακτορική Διατριβή
5
από Τσινόπουλος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Παν. Πατρών - Τμ. ΜΜ...

Διδακτορική Διατριβή
6
από Καμπουράκης Μιχαήλ, Τσολακίδης Θεόδωρος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Παν. Πατρών - Τμ. ΜΜ - Τομ. Ενεργειακός...

Διπλωματική Εργασία
8
από Ψαράκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Παν. Πατρών - Τμ. ΜΜ...

Διπλωματική Εργασία
9
από Παρισούλης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ Τμ.ΜΜ Τομ.Διοίκησης...

Διπλωματική Εργασία
10
από Παπαγιαννόπουλος Κ., Ψαράκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Παν. Πατρών - Τμ. ΜΜ...

Διπλωματική Εργασία
11
από Παπαγιαννόπουλος Κ., Ψαράκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Παν. Πατρών - Τμ. ΜΜ...

Διπλωματική Εργασία
12
από Παπαγιαννόπουλος Κ., Ψαράκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Παν. Πατρών - Τμ. ΜΜ...

Διπλωματική Εργασία
13
από Σφακιωτάκης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Παν. Πατρών - Τμ. ΜΜ...

Διπλωματική Εργασία
14
από Πολίτης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Παν. Πατρών - Τμ. ΜΜ...

Διπλωματική Εργασία
15
από Παπαστάθης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Παν. Πατρών - Τμ. ΜΜ...

Διπλωματική Εργασία
16
από Πολύδωρας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Παν. Πατρών - Τμ. ΜΜ...

Διπλωματική Εργασία
17
από Γκολφινόπουλος Α., Κουτσάμπασης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Παν. Πατρών - Τμ. ΜΜ - Τομ. Ενεργειακός...

Διπλωματική Εργασία
18
από Παπαθανασίου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Παν. Πατρών - Τμ. ΜΜ...

Διπλωματική Εργασία
19
από Γαγάνης Β., Ζησιμόπουλος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Παν. Πατρών - Τμ. ΜΜ...

Διπλωματική Εργασία
20
από Διαμαντάκος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Παν. Πατρών - Τμ. ΜΜ...

Διπλωματική Εργασία