1
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Παν. Πατρών - Τμ. ΠΜ. - Σπουδαστήριο Τεχνικής Μεταφορών & Κυκλοφορίας...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
2
...Παν. Πατρών - Τμ. ΠΜ. - Σπουδαστήριο Τεχνικής Μεταφορών & Κυκλοφορίας...

Διπλωματική Εργασία