3
από Παπαγεωργάκης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Παπαγεωργάκης Ιωάννης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
9
από Παπαγεωργάκης Ιωάννης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
13
από Παπαγεωργάκης Ιωάννης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο