6
από Παπαγεωργίου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Εισήγηση σεμιναρίου
8

Βιβλίο
9
από Παπαγεωργίου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Παπαγεωργίου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Παπαγεωργίου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1965
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Παπαγεωργίου Α.Γ., Λιάτης Θ.Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο
13
Αρχιτέκτονες: Πικιώνης Δημήτρης, Παπαγεωργίου Α.
Διεύθυνση: Αθήνα, Λόφοι Ακρόπολης και Φιλοπάππου

Κτίριο
14

Διπλωματική Εργασία