1
Πίνακας περιεχομένων: '; ...Σχεδιασμός πόλεων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις (τ.Α) Θ. Παπαγιάννης, Θ. Βλαστός, Ι. Πολύζος [κ.α.]...

Βιβλίο
2
από Παπαγιάννης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

3
από Παπαγιάννης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Παπαγιάννης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
15
από Παπαγιάννης Θ
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
18
από Παπαγιάννης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Μελέτη