17
από Παπαγιάννη Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
18
από Παπαγιάννη Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Παπαγιάννη Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Παπαγιάννη Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση σεμιναρίου