4
από Παπαγιαννάκης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
5
από Παπαγιαννάκης Μιχάλης, Γκέρσι Ζ., Αλλάγια Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
6
από Παπαγιαννάκης Μιχάλης.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
10
από Παπαγιαννάκης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Παπαγιαννάκης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου