1
από Παπαδάκης Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Φυλλάδιο
2
από Κουκουλάκη Θεώνη, Παπαδάκης Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Φυλλάδιο
3

Φυλλάδιο
5
από Παπαδάκης Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
6
από Παπαδάκης Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Παπαδάκης Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
8
από Παπαδάκης Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
9
από Παπαδάκης Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Παπαδάκης Ανδρέας...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Παπαδάκης Ανδρέας...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Παπαδάκης Ανδρέας...

Βιβλίο
15
από Παπαδάκης Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο