3
από Μαλιδέρου Ε., Ροζάκης Σ., Παπαδάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
7
8
από Παπαδάκης Γ., Ζαράρης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Ασημακοπούλου Δ., Παπαδάκης Γ., Κυρίτσης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
16

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Παπαδάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Διπλωματική Εργασία