1
από Παπαδάκης Κ. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1958
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
2
Αρχιτέκτονας: Παπαδάκης Κ.
Διεύθυνση: Εκάλη, Δεκελείας

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Ζουμπουλίδης Νικόλαος, Παπαδάκης Κ.
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου και Ελευθερίου Βενιζέλου 21

Κτίριο