1
από Παπαδάκης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
4
από Παπαδάκης Μ., Στρατήγης Χαρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
5
από Παπαδάκης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
6
από Λεοντίδου - Γεραρδή Κλ., Παπαδάκης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
7

Βιβλίο
9

Βιβλίο
10
από Παπαδάκης Μ., VENUAT M.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
11
από Παπαδάκης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1933
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού