2
από Παπαδάκης Στάμος
Στοιχεία έκδοσης: 1960

Βιβλίο
3
από Παπαδάκης Στάμος
Στοιχεία έκδοσης: 1957

Βιβλίο
4
από Παπαδάκης Στάμος
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
5
Αρχιτέκτονας: Παπαδάκης Στάμος
Διεύθυνση: Γλυφάδα, Διαδόχου Παύλου και Π. Μπακογιάννη
Κατοικία Φακίδη. Πηγή: Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα / Σ. Κονταράτος

Κτίριο