1
από Παπαδημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Παπαδημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
7
από Παπαδημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
8
από Παπαδημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
9
από Παπαδημητρίου Ι., Σφιρής Γ., Στανίτσας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
10
από Παπαδημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
12
από Παπαδημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
13
από Παπαδημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Φάκελος
14
από Παπαδημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Παπαδημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού