4
από Παπαδοπούλου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Διπλωματική Εργασία
7
από Καρατζάς Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Παπαδοπούλου Μαρία Π....

Συνέδριο
8
από Καρατζάς Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Παπαδοπούλου Μαρία Π....

Συνέδριο